Eraettevõtlusest uue veebiõppe platvormi loomiseni – Linkido

Linkido on alguse saanud Eestist pärit eraettevõtja kogemusest, kes nägi võimalust panustada ühiskonda, luua õpilastele lisavõimalus uute oskuste ja teadmiste omandamiseks ja anda õpetajatele võimalus määrata ise oma tööaeg, koormus ning tasu.

Paar aastat tagasi otsis ettevõtja eraõpetajat, sest tütrel avaldusid koolikeskkonnas keskendumisraskused ning ta vajas individuaalset lähenemist, tuge ainetundides ning uusi programmeerimisteadmisi. Asuti otsima sobivaid eraõpetajaid, kelleni jõuti kolme rahvusvahelise platvormi kaudu.

Veebiõpetajatega jäi perekond rahule, kuid kogemuse muutsid ebamugavaks platvormide veebilahendused.

Ettevõtja nägi võimalust, kuidas muuta eraõpetajad paremini kättesaadavaks ja protsess mugavamaks, lisaks õpetajatele kaasata teisedki spetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid) ning IT-teadmisi jagavad inimesed, et platvormi võimalusi avardada. Praeguseks ongi valminud uus rahvusvaheline veebiõppe platvorm Linkido ning eraõpetajate ja spetsialistide teenused mugavalt saadaval ühel platvormil.

Mis on Linkido?

Linkido eesmärk on tuua kokku õpetajad ja õpilased üle maailma. Õpetajad peavad olema kvalifitseeritud. Platvorm on üles ehitatud nii, et endale sobiva õpetaja leiavad lapsed, kes vajavad tuge aineõppes, ja täiskasvanud, kes soovivad omandada uut keelt või digioskusi. Linkido soov on koondada ka tugispetsialistid, et nende teenus kättesaadavamaks muuta.

Linkido platvormil saab õpetaja luua endale sobivate kuupäevade ja kellaaegadega kalendri, mille abil saavad õpilased valida endale individuaaltundide ajad. Tunnid toimuvad Linkido platvormi integreeritud videosüsteemi abil ning õpetaja ei pea eraldi videokeskkonda looma. Platvormil tegutsevate õpetajate eelis on, et iga õpetaja määrab oma tunnitasu ise, võttes arvesse nii kontakttunni kui ka selle ettevalmistamiseks kulunud töömahu.

Praeguseks on Linkidoga liitunud peamiselt välismaised õpetajad. Linkido tiim kutsub üles liituma ka Eesti õpetajaid, kes soovivad lisasissetulekut või tahavad leida uusi väljundeid, viies läbi eratunde veebis. Linkido on avatud ka koostööpakkumistele koolidega. Vaid üheskoos on võimalik luua toimiv keskkond, mis on abiks õppijatele ning annab õpetajatele võimaluse kujundada oma tööaeg, maht ja tasu ise.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram